Produkter

 

Salg av utstyr og tjenester:

 

 

- Sendere fra Rohde&Scwhartz -->

- Dipol antenner fra RVR -->

- Panelantenner fra RVR -->

 

- 50w og 100w sendere fra RVR-->

 

- 500w sender fra RVR -->

 

- 600w filter fra RVR -->

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 413 04 884 E-post:post@bakke-nett.no