Tjenester

Tjenester:

 

- Idriftsetting av DAB sendere Info

 

- Teoretiske felt målinger Info

 

- Målinger av antennesystemer.

 

- Synkronisering av Dab nett

 

- Kurs/opplæring Info

 

- Prosjektering

 

- Serviceavtaler

 

- Reparasjon av kringkastingsteknisk utstyr.

 

- Hjelp under feilretting.

 

Telefon: 413 04 884 E-post:post@bakke-nett.no