Referanser

 

Vi har over 20 års erfaring med idriftsetting, feilretting og vedlikehold på bakkebaserte RF signaler.

 

-For Norkring

- Idriftsatt ca 180 DTT sendere fra 20w til 4 Kw

- Idriftsatt ca 25 DTT gapfillere.

- Idriftsatt ca 40 DAB sendere.

- Idriftsatt ca 30 Analog TV sendere fra 20w - 20 Kw

- Idriftsatt/utskiftet FM sendere/omformere fra 2w til 10 Kw.

- Vedlikehold/lydmålinger på FM sendere.

- Målinger/vedlikehold på DTT og DAB sendere.

- Feilretting Radio linje.

- Antenne målinger

- Feilretting av RF utstyr/elektronikk ned på komponent nivå

 

-Nortura Elverum

-DABCaster med 8 radiokanaler.

 

-Nortura Målselv

-DABCaster med 8 radiokanaler, 2 Web

 

-Fjordbruk

-DABCaster med 4 radiokanaler, 1 web + innsnakk.

 

-Radiodrift A/S

-Montert og idriftsatt 5 DAB stasjoner, hver på 500W / 700W.

 

 

 

Telefon: 413 04 884 E-post:post@bakke-nett.no