DabCaster


PRODUKTBESKRIVELSE DABCASTER ®


Generell beskrivelse:


System for forbedring og distribusjon av radiosignaler, web-radio og varsling internt innendørs. Basert på inntak av DAB-radiosignaler fra utendørs antenne.

Systemet har opsjon for direkte innsnakk på alle kanaler samtidig.


Systemet har også opsjon for å erstatte enkeltvis eller flere DAB-kanaler med web-radiokilder etter ønske.


Antenner og plassering av disse bestemmes ut i fra lokalenes planløsning. Flere antenner kan benyttes for å oppnå full dekning i hele anlegget.TEKNISK BESKRIVELSE


Mottakerantenne: DAB to-element aluminiums antenne for utendørs montering m/75 Ohms kabel til DabCaster.

Dabcaster: Innplassering i std. 19’ rack, 8 unit.

Power input: 220V

Forbruk: 2-3 Amp (ca. 500W)

Ut effekt nom.: 100-250 Mw.

Tilkoblinger: DAB-antenne input, mikrofon input front, FM output, ekstern mikrofon input, ekstern muting, (typisk brannalarm)Ut frekvenser: FM frekvensene programmeres individuelt ut i fra lokale forhold, og settes av Bakke-Nett AS og tar hensyn til lokale FM-frekvenser. (for å unngå lokal og ekstern interference.)


FM-senderantenne: Di-pol antenne(r) og pisk-antenne(r).


Tilgjengelige Radiokanaler på DAB som kan distrubueres ut på FM.