Tjenester

                Tjenester:


- Idriftsetting av DAB sendere   Info


- Teoretiske felt målinger Info


- Målinger av antennesystemer.


- Synkronisering av Dab nett


- Kurs/opplæring   Info


- Prosjektering


- Serviceavtaler   


- Reparasjon av kringkastingsteknisk utstyr.


- Hjelp under feilretting.


Telefon: 413 04 884          E-post:post@bakke-nett.no