Referanser


Vi har over 20 års erfaring med idriftsetting, feilretting og vedlikehold på bakkebaserte RF signaler.


-For Norkring

                     - Idriftsatt ca 180 DTT sendere fra 20w til 4 Kw

                     - Idriftsatt ca 25 DTT gapfillere.

                     - Idriftsatt ca 40 DAB sendere.

                     - Idriftsatt ca 30 Analog TV sendere fra 20w - 20 Kw

                     - Idriftsatt/utskiftet FM sendere/omformere fra 2w til 10 Kw.

                     - Vedlikehold/lydmålinger på FM sendere.

                     - Målinger/vedlikehold på DTT og DAB sendere.

       - Feilretting Radio linje.

       - Antenne målinger

       - Feilretting av RF utstyr/elektronikk ned på komponent nivå


-Nortura Elverum

-DABCaster med 8 radiokanaler.


-Nortura Målselv

-DABCaster med 8 radiokanaler, 2 Web


-Fjordbruk

-DABCaster med 4 radiokanaler, 1 web + innsnakk.


-Radiodrift A/S

       -Montert og idriftsatt 5 DAB stasjoner, hver på 500W / 700W.
                 

 

Telefon: 413 04 884          E-post:post@bakke-nett.no